OLGUN KAYA
  veliye bilgi
 

 
ÖDEVLER MUTLAKA VELİ GÖZETİMİNDE YAPILMALIDIR. ÖĞRENDİĞİ HARFLER VE OLUŞTURULAN HECELER HER GÜN OKUTULMALIDIR.
ZİYARETÇİ DEFTERİMİZİ KULLANARAK GÖRÜŞ ÖNERİ VE İSTEKLERİNİZİ YAZABİLİRSİNİZ

SAYIN VELİ,
AMACIMIZ

Hayatta kendine güvenen, Ayakları üstünde durabilen, Diğer insanlarla iyi ilişkiler geliştiren, Sosyal ve kültürel yönden gelişmiş, Olumlu davranış özelliklerine sahip, Katılımcılığı benimsemiş, Zamanı kullanmasını bilen, Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkelerini benimseyen, Sistemli, üretici, sorumluluk duygusuna sahip sağlıklı bireyler yetiştirmektir.

Okul Aile İşbirliğinin Önemi

Okul ve ailenin amacı öğrenciye en iyi ortamı hazırlamak olduğundan, okul ve aileler arası iş birliği, hem öğretmenin işini kolaylaştıracak hem de çocuklardan beklenen olumlu davranış değişikliğinin kalıcı olmasını sağlayacaktır.

Başarıyı Artırabilmek İçin Neler Yapabiliriz?

Öğrenci derste öğretmenini iyi dinlemeli, anlamadığı konularda mutlaka soru sormalıdır. Sorulan sorular mantıklı ve o ders ile ilgili olmalıdır. Ders sonunda verilen ödevler mutlaka yapılmalı, veli tarafından da kontrol edilmelidir. Okuldan eve giden öğrenci, o gün anlatılan derslerle ilgili tekrar çalışmasını mutlaka yapmalıdır. Bir sonraki günün derslerine mutlaka hazırlanılarak gelinmelidir. Vermiş olduğumuz çalışma testleri, özenli biçimde çözülmelidir. “Defterimi evde unuttum.” alışkanlığına karşı önlem alalım. Çünkü bu problem sık sık tekrar ediyor.

Televizyonun Etkileri

*Televizyon izleyen öğrencilerin hafızaları dağınık olur.
* Ders çalışırken hayal kurmalar artar.
* Geriye ket vurma yaptığından öğrenmeyi olumsuz etkiler.
* Çocuk tv. Dizileri vs. gibi yerlerdeki dağınık, serseri ve düzensizliği düzen kabul eden tiplemeleri örnek alarak hayatına uydurmaya çalışır.
* Öğrencinin vaktini çalar.
* Öğrencinin derse başlamasını, hazır hale gelmesini zorlaştırır.
* Aile içi iletişimi zayıflatır. Kitap Okuma Saatinin Konulması Çocuklarımızın okuma alışkanlığı edinmeleri adına onlarla beraber, mümkünse ailece kitap okuma saati belirlemeliyiz.


 
Velilerden Beklentilerimiz

* Ders Çalışma Programının Takibi
* Çocuklara Değer Verilmesi
* İletişim Kurma
* Sorumluluk Duygusu Verme
* Tüm Derslere Eşit Değer Verme
* Öğrencilerin Kardeş ve Arkadaşlarıyla Karşılaştırılmaması
* Okul ile sürekli iletişim içinde olunarak ortak dilin oluşturulması.
* Sınıf ve okul kurallarına uyulması konusunda öğretmen ve okul yönetiminin desteklenmesi.
* Gönderilen evrak ve duyuruların takip edilmesi.
* Veli-öğretmen görüşme gün ve zamanına özen gösterilmesi.
* Öğrencilerimizin yanındaki konuşmalarımıza dikkat…
* Okul-aile birliği çalışmalarına katkı.
* Öğrenci ile ilgili bilmem gerekenlerin paylaşılması.
* Okul kıyafeti.
* Ders araç gereçlerinin temini.
* Aile içinde çalışma ortamı
* Ev ödevleri
* Beslenme, temizlik, düzen
* Planlı çalışma
* Kitap okumayı sevdirmek

Ailelere Öneriler

1. Çocuk başkalarının yanında kesinlikle eleştirilmemelidir.
2. Kardeşi ve başkaları ile kıyaslanmamalıdır.
3. Anne ve baba aile ortamında çocuğa sevgi gösterisinde bulunmalı, açık onay ve açık ilgi göstermeli, fiziksel temas (Kucaklama, okşama vb.) tan kaçınmamalıdır.
4. Çocuğun gösterdiği her olumlu davranış ve yaklaşım ödüllendirilmeli (Sözel ödül veya maddi ödül), olumsuz davranışları görmezlikten gelinmeli, üzerinde durulmamalıdır.
5. Çalışmaya başlayamama gibi bir zaafı olan çocuğun çalışma için isteklendirilmesi, çalışmaya başlamak için uygun ortam hazırlanması ve ilk çalışma saatlerinde dikkatini dağıtacak etmenlerin ortadan kaldırılması gerekir. (Televizyon sesi, gürültü vs.)
6. Soyut işlemleri kavramakta güçlük çektiğinden matematik, fen gibi derslerde somut materyallerden faydalanılması gerekmektedir. Çizerek, yazarak ve kolaydan zora bir yol izlenmeli, ders çalışırken yumuşak bir ses tonu kullanılmalı, başaramadığı konular veya işlerin nedenleri araştırılmalıdır.
7. Anne-baba çocuğun yanında tartışmaya girmekten kaçınmalı, çocuk konusunda tutarlı ve uyumlu davranmalıdır. (birinin olmaz dediğine birisi olur dememelidir.)
8. Çocuğunuzu sevdiğinizi, değerli olduğunu, sizin için önemli olduğunu ona açıkça dile getirin, hissettirin.
9. Çocuğa inanın ve güvenin. Ondan iyi şeyler beklerseniz, iyi şeyler görürsünüz.
10. Evde kurallar olmalı.Televizyon saatleri herkes tarafından belirlenmeli ve buna uyulmalı. Siz televizyon seyrederken o ders çalışamaz. Hangi film veya programların seyredileceğine birlikte karar verin ve buna uyun.
11. Çocuğun hatalarını fazla büyütmeyin, hatalarını birlikte tartışın ve doğruyu bulması için ona rehberlik edin. Çocuğun doğrularına değer gösterin. Fikirlerini dinleyin ve önem verdiğinizi hissettirin.
12. Fiziksel cezalardan kesinlikle kaçının. Ona vereceğiniz ceza; Sevdiği bir etkinlikten maruz kalmasını sağlamak olsun
13. Çocuklar arasında ayrım yapmadığınızı ona kanıtlayın. “Hepiniz ayrı ayrı insanlarsınız. Farklı özellikleriniz var. Seni olumlu veya olumsuz tüm özelliklerinle ayrı bir birey olarak değerlendiriyor ve seviyorum. Kardeşini de aynı şekilde değerlendiriyorum.” Şeklinde yaklaşımlarınızı ona söyleyin.
14. Çocuğunuza zaman ayırın. Sadece ders çalışmak için değil, eğlence için, sohbet için.
15. Onunla “sen dili” ile konuşmayın. Sen dili iticidir ve olumsuz etkileri vardır. “Çok gürültü yapıyorsun, yerine; bu gürültüden rahatsız oluyorum şeklinde duygularınızı dile getirin.
16. Öğretmeni/Öğretmenleri ile sık sık görüşün ve yapabilecekleriniz konusunda yardım isteyin. Bir ekip çalışmasını gerçekleştirin.
17. Çocuğunuzun kendi gelişimine uygun doğal olan, geçici sinirlilik, inatçılık, bencillik gibi duygular anlayışla karşılanmadığı zaman pekişir ve davranış bozukluğu olarak kalır. Fazla telaşlanmadan soğukkanlı davranışlar ve yaklaşımlar gösterin.
18. Çocuğunuzun uygun yollarla saldırganlık duygularını boşaltmasına (Spor vb.) fırsat tanıyın. Aşırı disiplin ve cezadan kaçının. Anne-baba olarak saldırganlık örneği oluşturmayın.
19. Çocuğun evde sorumluluk almasını sağlayın, Ona verdiğiniz küçük sorumluluklar “kendisine güvenildiğini, önem verildiğini” anlatır.
20. Yapılan incelemede belli ölçüde stres ve kaygıları olduğu anlaşılmıştır. Onu üzen, rahatsız eden şeyleri anlamaya çalışın. Sizi sevmesine karşın “değersizlik duyguları” görülmüştür. Kendisini evin yegâne problemi ve en değersiz bireyi olarak algılamaktadır. Böyle olmadığını kanıtlamak için acele etmeden, abartmadan yavaş yavaş onun önemli olduğunu, ona değer verdiğinizi ve onu sevdiğinizi hissettirin.
21. Belli bir çalışma alışkanlığı geliştiremediği anlaşılmaktadır. Evdeki herkes “Verimli çalışma ve öğrenme yolları” konusunda yararlı olacak bilgileri edinmelidir.
22. Dikkatini toplamak ve belli bir süre devam ettirmek konusunda güçlüğü olan çocuğun dikkat süresini ve yoğunluğunu geliştirmek için Fen, Türkçe gibi derslerde konuyu size de yüksek sesle okumasını ve anlatmasını isteyebilirsiniz. Az sayfalı hikâye ve romanlar olmak üzere okumaya teşvik edin ve size de konuyu anlatmasını rica edin. (Konuyu öğrenmek istediğinizi, merak ettiğinizi hissettirin)
23. Çocuğun en önemli sorunu Kendisi ile ilgili olarak geliştirmiş olduğu “Olumsuz benlik tasarımıdır” Yani çocuk kendisini olumsuz bir gözle değerlendirmektedir. Bu durum onun savaşı daha baştan kaybetmesine neden olmaktadır. Onun olumlu özellikleri olduğunu anlatın ve bunları görmesine yardımcı olun. Çocuk kendisini olumsuz algıladığı sürece çevreden gelecek uyaranlara da olumsuz tepkiler verecektir. Bu nedenle ondaki iyi tarafları görün ve ona da gösterin.
24. Kardeş ile arasını düzeltmesi için uygun ortam hazırlayın.


Sevgili Anne Babalar Unutmayınız!

Her çocuk farklı bir dünya demektir. Bu nedenle… Anne ve babanın da kaç çocuğu var ise o kadar dünyası var diye anlamalıyız. Her bir çocuğumuzu kendi ve kardeşlerinin dünyasından ayrı düşünmeli. Bu durumu problem değil, zenginliğimiz olarak kabul etmeliyiz. Sevgi her şeyin anasıdır. Sevilen ve sevildiğini bilen çocuklarımız olsun 9–10 Yaş Çocuğunun Duygusal Ve Sosyal Gelişim Dost tavırlıdır Kendi düşünce ve davranışlarını tahlil edebilir Gergindir Unutkandır Neşelidir Kendine güvenir Güven duyabilir Dürüsttür Gözlemcidir Arkadaşına uyar Anne-babaya gereksinimi vardır Bebeksi davranışlara geri döner Endişelidir Kolaylıkla cesareti kırılır Israrcıdır Kendini eleştirir. Ev dışı etkinliklere bayılır Yeni ufuklar peşindedir Sporu sever Eli açıktır İçtendir Kuralları sever Kötü kelimeler kullanır Karşı cinse karşıdır Kendini harekete geçirir. Eski yeteneklerini geliştirir Çocuk eğitiminde en önemli koşul sevgidir. Her zaman her koşuda sevildiğini bilen çocuğun duygusal gelişimi dengeli olur. Anne-babalar, çocuk için en önemli besinin “sevgi” ve “sevecenlik” olduğunu bilerek, çocuklarına yeterince ilgi ve sevgi göstermelidirler.

     Zamanınız ne kadar az, işiniz ne derece önemli ve yoğun olursa olsun, çocuk sevgi istediğinde ona yaklaşılmalı ve sevgi gösterilmelidir. Sevgi, temelde çocukla geçirilen zaman anlamına gelmektedir. Ne onu oyuncağa boğmak, ne bol öpücükle karşılamak, ne eğitim konusunda ona üstün olanaklar hazırlamak, ne de sosyal açıdan her türlü avantajı sağlamak onunla birlikte sevgi ile bütünleşerek geçirilen zamanın yerini doldurabilir. Çocuk onunla geçireceğiniz zamana bakarak, onu sevip sevmediğinizi bilecektir. Bu nedenle anne-babalar, çocuklarına olan sevgilerini onlara zamanlarını vermekle göstermelidirler 

                                                                                                                         OLGUN KAYA
                                                                                                                               Sınıf Öğretmeni

 
  1 ziyaretçi  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=